Naše společnost se může pochlubit desítkami úspěšných realizací v celé ČR.

Najdete zde řadu spokojených zákazníků z řad velkých podniků (haly, ploché střechy, fermertory) až po soukrommé osoby a jejich rodinné domy, chaty, odpadní jímky atd.

 

 

Z dopisů našich zákazníků:

V měsíci listopadu 2013 jsme si Vaší firmou nechali provést nástřikovou izolaci půdních prostor a podkroví. Tyto prostory jsou celé ve dřevě a proto docházelo k velkým únikům tepla. Vaše firma se velmi dobře zhostila i se záludnostmi, které se v průběhu nástřiku vyskytly. Vaši pracovníci pracovali v mnoha případech ve velmi stísněném prostoru a přesto práci odvedli kvalitně . Děkujeme Ilona a Jiří Havlíkovi

 

Přeji hezký den,
V letošním roce jsem dvakrát využil služeb Vaší firmy D.B.M. Izolace s.r.o. Jednalo se o zateplení stropů ze strany půdy pochozí pěnou a půdní nadstavby.
Nejsem příznivcem zbytečného psaní. Nedělám to často, ale musím Vás pochválit. V obou případech jsem byl velmi spokojen. Už ve fázi nabídky a sjednávání obsahu a časového plnění panem Petrovičem jsem se setkal se vstřícným a věcným přístupem k mým požadavkům. Samotná realizace Vašimi pracovníky byla provedená opravdu profesionálně. Přijeli v dohodnutých termínech, pracovali čistě, pohodově a bez průtahů.
Zateplení Vámi použitými materiály se zřetelně projevuje na úsporách topení. K faktuře jsem obdržel i certifikáty a technickou zprávu. Nebojím se Vaši firmu doporučit svým sousedům, známým, atd. Věří, že Vám takový přístup k zákazníkovi vydrží. Rád bych touto cestou poděkoval všem pracovníkům Vaší firmy.
RNDr. Jan ŽEBROK, Stonava č.p. 125 STONAVA

 

V Ludgeřovicích 20. prosince 2013

REFERENČNÍ LIST – HYDROIZOLAČNÍ MATERIÁL SLAM 210.

Místo : Ludgeřovice
Akce : Nástřik a provedení hydroizolace střechy a podlahy venkovní terasy mého domku
Použitý materiál : SLAM 210
Datum realizace : srpen 2013

Dobrý den,
dovolte, abych Vám poděkoval za profesionální a vstřícný přístup při realizaci a provedení hydro-
izolace střechy a podlahy venkovní terasy mého domku.
Co se týče informace, že vůbec existuje materiál, který lze použít na střechy, jako finální úpravu povrchu viz. propagační materiály Vaší firmy, jsem získal od Vašeho obchodního spolupracovníka
pana Aleše Konečného ze spol. Zelený pes o.s..
Jednání s vedením Vaší společnosti bylo uskutečněno v místě realizace nástřiku tj. v místě pracovní zóny, kde se taky operativně ihned řešila technická příprava realizace zakázky.
Samotný nástřik resp. provedení hydroizolace je podmíněno vhodnými klimatickými podmínkami
a pokud možno bezvětřím, když se nástřik provádí v zabydlené oblasti, což u mě bylo. Výhoda při nanášení izolace je v rychlosti provedení nástřiku v porovnání pokládání např. lepenky IPA. Nejen rychlost nanášení, ale i rychlost náběhu materiálu SLAM 210 do finální podoby jsou vlastně okamžité. Chápu to jako zásadní průlom v provádění hydroizolací.
Dnes, cca 4 měsíce po nástřiku izolačního materiálu SLAM 210, můžu tvrdit, že tato novinka na trhu opravdu vytvořila hydroizolaci, kterou jsem od tohoto materiálu očekával. Střechou mi voda netekla a neteče, povrch je jednolitý, nástřik zatáhl prasklinky na stávající lepence Ipa, nové trhlinky nejsou. Věřím, že tomu bude i po zimě, resp. po mrazech. Co se týče terasy, tak materiál SLAM 210 byl nanášen na dlaždice mramora. Nástřik je rovněž jednolitý s úpravou povrchu pro chůzi. Vrstvou nástřiku se zatáhly prasklinky mezi dlaždicemi. Nástřikem izolace se ale hlavně odstranil průsak dešťové vody podlahou terasy do sklepa pod terasou.
Přes časově krátkou dobu užívání hydroizolace materiálu SLAM 210 tvrdím, že materiál opravdu vykazuje deklarované vlastnosti materiálu SLAM 210 a doporučuji jeho nástřik všem jednotlivcům i firmám, kteří mají v plánu řešit hydroizolaci. V krátkém čase za rozumné peníze lze provést strategické stavební etapy při realizacích hydroizolací.


S pozdravem

Milan Boczek
majitel nemovitosti

 

Comments are closed here.