Řešení reklamací

Nástřik pěnové izolace je ruční práce závislá na mnoha faktorech, od dodržení vhodných klimatických podmínek až po odborné nastavení aplikační soustavy.  Ač dbáme na dodržení všech těchto aspektů, může nastat nepředvídatelná situace, kdy zákazník bude nucen dílo reklamovat.

Úskalím pro izolace je plochá střecha, která je extrémně namáhaná, jak povětrnostními vlivy, tak UV zářením, popř. mechanickým poškozením. Častým problémem je stav podkladu, který nelze předvídat, často bývá např. nedostatečně ukotveno oplechování,lepenka, která není soudržná s podkladem, neukotvená atika atd.

Pokud reklamujete dílo je nutné o vadě zaslat co nejvíce informací. Vámi zaslané informace a fotografie zpracuje náš technik a my se Vám obratem ozveme s možným termínem realizace opravy.

Reklamační protokol

Chyba: Kontaktní formulář nebyl nalezen.

Při uplatňování reklamace prosím připojte:

  1. kopii faktury a předávacího protokolu
  2. fotografie (video), ze kterého je zřejmé o jakou vadu na díle  se jedná

Záruka se nevztahuje na dílo mechanicky poškozené, poškozené vandalismem, popř. neodborným pokusem o opravu ze strany zákazníka.

Reklamace bude vyřízena v co nejkratším termínu v závislosti na klimatických podmínkách.

Za neoprávněnou reklamaci budou účtovány náklady.