Naše společnost používá 3 typy ochranných nástřiků, jedná se o Mariseal 250 a polyureu Tecnocoat P-2049 a polyureovou pryskyřici Tecnotop 2C/2CP. Jednotlivé materiály se od sebe liší složením.

Mariseal Aqua – materiál na polyuretanové bázi s životností bez nutnosti oprav 5 let

Polyurea Tecnocoat P-2049 – s životností bez nutnosti oprav  25 let. Více informací ZDE

Tecnotop 2C/2CP – alifatická polyuretanová pryskyřice bez nutnosti oprav 5 let.

Vždy je možné zvolit silnější vrstvu nástřiku pro zvýšení odolnosti a životnosti materiálu.

Všechny materiály lze aplikovat samostatně k hydroizolaci plochých střech nebo v kombinaci s polyuretanovou stříkanou střešní pěnou jako termoizolace.