HYDROIZOLACE TECNOCOAT P-2049

100% čistá polyurea

Dvousložkový elastomer pro použití jako hydroizolace a krycí vrstvy. Produkt po aplikaci poskytuje průběžnou membránu, plně přilnutou k podkladu. Vykazuje vysokou odolnost proti opotřebení a otěru, rovněž i ve styku s chemikáliemi. Doba schnutí je pouze 4 sekundy, po méně než 3 hodinách se stává plně pochůzí. Membrána TECNOCOAT P 2049 je certifikovaná podle ETA 11/0357 pro dobu užitné životnosti 25 let v minimální tloušťce 1,4 mm a pro skladbu danou certifikací.

Polyurea je skupina polyuretanových membrán s neobvyklou odolností a pružností, která odolá tepelnému stresu (tepelná odolnost -45°C do 175 °C) a zabrání tak praskání nebo pohybu povrchu a poskytne ochranu proti nárazům.

Tyto membrány jsou stříkané plastické nátěry, které bez ohledu na teplotu eliminují všechny pukliny na jakémkoliv povrchu. Jsou ideální na ochranu kovu, oceli, polyuretanových pěn a betonových povrchů, ale i na ochranu geotextilií,  poskytují ochranu proti chemikáliím.

 

Vlastnosti

typická spotřeba ~ 2 kg/m2 (2 mm tloušťka)
doba suché lepivosti ~ 4 sekund (20°C)
ředění neředí se
aplikační metoda dávkovací jednotka, jako GRACO Reactor E-XP2
mísicí poměr 1:1
tvrdost Shore A > 90
prodloužení > 350%
pevnost v tahu ~ 23 MPa

Použití polyureové izolace:

 • Hydroizolace s trvalou ochranu proti vodě a povětrnostním vlivům.
 • Povrchová ochrana polyuretanu proti a mechanickému poškození
 • Ochranné nástřiky s odolností proti celé řadě chemických látek.
 • Antikorózní bezúdržbový nástřik s dlouhodobou životností na stavebních konstrukcích a potrubích
 • Hydroizolace plochých střech, stěn podzemních staveb (tunely , kolektory, podchody).
 • Chemická ochrana a izolace betonových nebo ocelových nádrží na odpadní a chemicky znečištěné vody.
 • Hydroizolace nádrží na pitnou vodu ochranu ponorných částí námořních lodí, podmořského a podzemního potrubí izolační nástřiky při budování skládek.
 • Nádrže a zavlažovací kanály (certifikace podle královského dekretu R.D. 140/2003, v souladu s Evropskou směrnicí 98/83/ES).
 • Nanášení vrstev pro mosty (pod asfalt), a pro prvky stavebního sektoru.
 • Povrchy průmyslových podlah s požadavky na hydroizolaci a na vysokou odolnost proti opotřebení (certifikace podle normy UNE EN 1504.2).
 • Povrchy podlah a střech v prostorách parkovišť automobilů, protiskluzová konečná úprava (podle normy UNE EN 12633:2003).
 • Plavecké bazény, akvária a jezírka.
 • Opěrné zdi a základy.
 • Střechy a střešní zahrady (kategorie P4 podle EOTA = Evropská organizace pro technické schvalování, vysoce chráněná střecha).
 • Podniky pro energetiku, recyklaci, zpracování odpadů a skladování (certifikace podle normy UNE-EN 1504.2), a pro petrochemické podniky.
 • Nátěry vozidel a lodí.

Certifikáty