Zateplení střechy pěnou s uzavřenou strukturou buněk

Pěnová izolace s hustotou 55 kg/m3 je vhodná zejména pro izolaci plochých střech díky zvýšené hustotě a výborným izolačním vlastnostem. Jedná se o ideální zateplení střechy.

 • Svou nízkou hmotností polyuretanová izolace nijak nezatěžuje střešní konstrukci, využívá se při opravách stávajících střech, ale také při výstavbě nových moderních střech. Má výjimečné izolační schopnosti. Výhody tohoto účinného zateplení střechy poznáte na nízkých účtech za energie!
 • Technologií plošného nástřiku se za předepsaných podmínek vytváří bezespará, vodotěsná a zároveň tepelně izolační vrstva. Nástřik plynule přechází z horizontální na všechny navazující vertikální plochy – atiky, boky světlíků, komínky atd. Dochází k dokonalému zatěsnění všech kritických míst – průchody vzduchotechniky, hrdla svodů atd.

Výhody:

 • celoplošná bezespará vodotěsná izolace
 • dokonalá tepelná izolace bez tepelných mostů
 • velmi nízké statické zatížení konstrukce
 • tepelný odpor přesně úměrný tloušťce vrstvy
 • absolutní adheze vrstvy pěny k podkladu
 • dokonalé zatěsnění tvarově složitých podkladů
 • schopnost difúze vodních par
 • plně pochůzí vrstva
 • zpevnění celé konstrukce
 • odstranění vnitřní kondenzace
 • snížení dilatací vlivem prohřátí v letních měsících

Možnosti použití tohoto zateplení (na poklad):

 • střechy z asfaltovými pásy (rodinné, panelové domy, výrobní a skladové haly atd.)
 • střechy z vlnitého ocelového, pozinkovaného nebo hliníkového plechu
 • střechy z trapézového ocelového nebo pozinkovaného plechu (VSŽ)
 • střechy z trapézového hliníkového plechu (KOB)
 • střechy z pozinkovaného nebo měděného falcovaného plechu
 • střechy z vlnitého eternitu (azbestocementu)
 • střechy z vlnitého laminátu
 • střechy tvořené přímo betonovým panelem
 • střechy tvořené betonovým potěrem
 • střechy tvořené pěnobetonem nebo jiným lehčeným betonem
 • střechy tvořené dřevěným bedněním, kryté vrstvou asfaltového pásu
 • střechy tvořené OSB deskami

Vlastnosti a technické parametry

Polotvrdá pěnová izolace
Střešní pěnová izolace
Hustota v jádře 34 kg/m3 55 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti λD) 0,022 W.m-1.K-1 0,022 W.m-1.K-1
Stalčitelnost (deformace) 150 kPa 250 kPa
Faktror difúzního odporu
MU 70 MU 70
Uzavřené buňky  min. 95% min. 95%

Postup při aplikaci

 1. Pro správnou aplikaci PUR pěny na střešní plášť je samozřejmě důležité náležitě připravit podkladovou vrstvu a odborně provést nástřik pěny a ochranného vrchního nátěru. Nástřik pěny se provádí pouze na čistý, suchý povrch, zbavený nečistot, aby byla zaručena stoprocentní přilnavost izolační pěny.
 2. Polyuretanová izolace se aplikuje nástřikem dvousložkové kapalné směsi pomocí speciální technologie. Nástřik utěsní veškeré praskliny, štěrbiny a pukliny. Po vytvrdnutí expanduje přibližně na 30ti-násobek svého původního objemu a vytvoří tuhou, kompaktní vrstvu s uzavřenou buněčnou strukturou.
 3. Polyuretanová pěna tvrdne během několika sekund po nanesení na střešní plášť. Po nástřiku izolační pěny na požadovanou sílu a po provedení povrchových úprav, je nutné aplikovat ochrannou vysoce odolnou Polyureu. Tato ochranná vrstva vytvoří trvanlivý povrch odolný povětrnostním vlivům, po němž lze bez problémů chodit. Životnost takto vytvořené střechy se rovná živnotnosti stavby.
 4. Závěrečnou vrstvu tvoří nátěr dvousložkové alifatické polyuretanové pryskyřice Tecnotop 2C/2CP pro ošetření a ochranu polyurey před UV zářením. Produkt poskytuje lesklou konečnou úpravu, a vytváří tvrdý povlak, silný, průběžný, s vynikající přilnavostí a mechanickými vlastnostmi.

Certifikáty střešní pěnová izolace

Otevřít „Prohlášení o vlastnostech“

Otevřít „Technický list“

Otevřít “ SVT kod pro Nová zelená úsporám“