Polotvrdá pěnová izolace s uzavřenou strukturou buněk

Jedná se o pěnový nástřik, který je vhodný k izolaci difúzně uzavřených staveb ze strany interiéru. Díky vyššímu tepelnému odporu lze aplikovat menší sílu materiálu. Díky uzavřené buněčné struktuře funguje také jako parobrzda.

Materiál se nesmršťuje, neprohýbá, nesesedá, nemění strukturu – zůstává po celou životnosti budovy konstantní! Absence tepelných mostů!

Navíc je velice lehký a minimálně zatěžuje konstrukce, na které se aplikuje, naopak tyto konstrukce zpevňuje!!

VÝHODY

 • Výborná adheze k podkladu
 • Zabránění vzniku tepelných mostů
 • Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi
 • Dokonalá vzduchotěsná, parotěsná zábrana
 • Snížení nákladů za vytápění/chlazení
 • Šetrnost vůči životnímu prostředí
 • Zabránění růstu plísní
 • Izoluje těžce dostupná místa
Polotvrdá pěnová izolace
Střešní pěnová izolace
Hustota v jádře 34 kg/m3 55 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti λD) 0,022 W.m-1.K-1 0,022 W.m-1.K-1
Stalčitelnost (deformace) 150 kPa 250 kPa
Faktror difúzního odporu
MU 70 MU 70
Krátkodobá nasákavost 0,2 kg/m2 0,2 kg/m2

POUŽITÍ

 • fasády, rovné i šikmé střechy, venkovní stěny
 • průmyslové haly, sklady, zásobníky, nádrže
 • hydroizolace základů staveb – včetně jejich podzemních částí

Certifikované německé pěny dokumenty ke stažení zde

Otevřít „Technický list“

Otevřít „Prohlášení o vlastnostech“

Otevřít “ SVT kod pro Nová zelená úsporám“