Vlastnosti a normy měkké pěnové izolace – otevřené buněčná struktura.

 

VLASTNOSTI NORMA  Hodnota
Tepelná vodivost EN 12667, EN ISO 10456 0,037 W / mK
Hustota EN 1602 8 – 10 kg / m ^ 3
Absorpce vody EN 1609 12 kg / m ^ 2
Propustnost vodních par μ EN 12086 3
Tepelný prostup EN 29053 0,22 W / m ^ 2K
Emisní třída těkavých sloučenin ISO 1600-9 / -11 / -6 / -3 A +
Třída hořlavosti (v kombinaci se sádrokartonem) EN 13501-1, EN 13823 E, (B-s1, d0)