Odvětraná fasáda – moderní prvek, který si žádá kvalitní izolaci

Odvětraná fasáda chrání budovu před negativní vlivy, stěny dýchají a pracují s vlhkostí. Umožňuje regulovat teplotu v domě a vytváří zdravější prostředí uvnitř domu. Pěnová izolace se stříká do roštu, které se zaklápí např. palubkami, fasádními deskami nebe panely. Po obhlídce objektu a  zjištění požadavků zákazníka se při aplikaci použije měkká nebo polotvrdá pěna.  Existuje řada faktorů, které určí jaká pěna je vhodná pro Váš objekt – požadavky na zateplení, síla zdí, zvolený záklop, cena, maximální síla vrstvy, kterou lze nastříkat atd.

Výhody nástřiku měkké pěny v porovnání s konvenčními izolacemi:

 • snížení nákladů na energie až o 50%;
 • zatepluje, utěsňuje nepropouští vzduch;
 • neusazuje se v mezerách a štěrbinách, ale dokonale je vyplňuje;
 • stářím se nesnižuje její kvalita;
 • zlepšuje akustické vlastnosti objektů;
 • vytváří zdravé prostředí a snižuje výskyt alergických reakcí.

Výhody nástřiku polotvrdé pěny v porovnání s konvenčními izolacemi:

 • Výborná adheze k podkladu
 • Rychlá instalace
 • Zabránění vzniku tepelných mostů
 • Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi
 • Dokonalá vzduchotěsná, parotěsná zábrana
 • Snížení nákladů za vytápění/chlazení
 • Zabránění růstu plísní
 • 100 % vyplní a utěsní všechna místa
 • Izoluje těžce dostupná místa