Zateplení pěnou – chytrá volba izolace!

 

Pro zateplení stěn a stropů používáme měkkou i polotvrdou pěnu – tím, že každá stavba je specifická, je rozhodnutí vázáno na komunikaci mezi našim technikem a stavebníkem. Zpravidla lze říci, že měkká difúzně otevřená pěna je vhodná do stěn a stropů, které budeme zaklápět (např. sádrokarton), stěny i stropy „dýchají“ – pracují s párami, vlhkostí. Polotvrdou pěnu naopak použijeme do míst, které je potřeba zateplit, ale jsme omezeni nedostatkem prostoru. Výhodou polotvrdé pěny je v celkovém zpevnění stavby a částečná hydroizolace.

Výhody v porovnání s konvenčními izolacemi:

  • snížení nákladů na energie až o 50%;
  • zatepluje, utěsňuje nepropouští vzduch;
  • neusazuje se v mezerách a štěrbinách, ale dokonale je vyplňuje;
  • stářím se nesnižuje její kvalita;
  • zlepšuje akustické vlastnosti objektů;
  • vytváří zdravé prostředí a snižuje výskyt alergických reakcí.

Příklady použití měkké pěnové izolace v praxi: