Moderní zateplení  podkroví 

Stropem uniká až 30 % tepla – je to proto, že teplý vzduch stoupá vzhůru. Pokud kvalitně nezateplíme strop, nemůžeme očekávat výrazné tepelné úspory. A to ani tehdy, když máme zateplené okna, fasádu, podlahy. Zateplení střechy – podkroví je tedy jeden z hlavních aspektů při snížení tepelných ztrát v objektu.
Pokud při výběru zvolíte pěnovou izolaci vyřešíte nejen problém s únikem teplého vzduchu, ale i obráceně, zabráníte prohřívání prostoru v letních měsících.

Výhody v porovnání s konvenčními izolacemi:

  • snížení nákladů na energie až o 50%;
  • zatepluje, utěsňuje nepropouští vzduch;
  • neusazuje se v mezerách a štěrbinách, ale dokonale je vyplňuje;
  • stářím se nesnižuje její kvalita;
  • zlepšuje akustické vlastnosti objektů;
  • vytváří zdravé prostředí a snižuje výskyt alergických reakcí.

Příklady použití měkké pěnové izolace v praxi:

  

Více o měkké pěnové izolaci naleznete zde: